Skip to main content

In de vernieuwde structuur wordt in de tweede en derde graad gebruik gemaakt van zogenaamde finaliteiten. Die duiden aan waarop de studierichting voorbereidt. Studierichtingen met de finaliteit doorstroom bereiden uitdrukkelijk voor op verder studeren aan hogescholen of universiteiten. Studierichtingen met de finaliteit arbeidsmarkt bereiden rechtstreeks voor op een job. 

In de dubbele finaliteit bieden we studierichtingen aan die zowel verder studeren mogelijk maken, als onmiddellijk na de middelbare school aan de slag gaan.

Onze school richt studierichtingen in de drie mogelijke trajecten in. Daardoor is de kans groot dat we steeds een juiste studierichting op jouw maat kunnen aanbieden.