Skip to main content

2de graad - finaliteit doorstroming

Latijn

Latijn leeft

Latijn is geen dode taal. Tijdens de lessen Latijn zal je leerkracht vaak Latijn spreken. Want Latijn leeft!

Taal en cultuur

Je maakt door middel van de Latijnse taal kennis met de antieke Romeinse cultuur. Je beleeft de geschiedenis alsof je er zelf bij was.

Talen beheersen

Latijn ligt aan de basis van moderne talen, zowel qua woordenschat als zinsbouw. Dankzij jouw kennis van het Latijn begrijp je moderne talen veel beter en kan je ze vlotter leren!

Hier duik je de Romeinse literatuur in: je loopt in de voetsporen van Caesar tijdens zijn veldtochten door Gallië en je leest Cicero en Sallustius om de sociale en politieke toestand in het Rome van de eerste eeuw te begrijpen. De grote dichters ontbreken ook niet: schitterende mythologische vertellingen van Ovidius en Vergilius tonen de Latijnse taal op zijn mooist.

Na het instuderen van de basisgrammatica van het Latijn in de eerste graad kun je nu echt genieten van literatuur! De Romeinse cultuur, geschiedenis en kunst komen ook rijkelijk aan bod.

eTwinning 4 Latijn

Onze leerlingen van 4 Latijn eTwinnen er op los met een school in Valencia in Spanje en eentje in Lissabon in Portugal. Met dit filmpje stellen zij onze school voor aan hun zuiderse correspondenten.

9 december 2022

Vak

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

4 / 5

4 / 5

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

Toegepaste informatica

1

Artistieke expressie

1

Mentor

1

1

Latijn

4

4

Kunstbeschouwing

1

Algoritmen & Programmeren

1

Duits

1 / 0

1 / 0

Atheneum Malle 2de graad Latijn

WISKUNDE

In deze studierichting kies je tussen 5 lesuren wiskunde die je voorbereiden op een sterke wiskunderichting in de derde graad, of een combinatie van 4 lesuren wiskunde en een uurtje Duits. 

Latijn-wiskunde

Ben je sterk in wiskunde en heb je interesse in wetenschappen? Dan is Latijn-wiskunde in de derde graad een logische keuze.

Meer info over deze studierichting

Latijn-moderne talen

Ligt jouw sterkte eerder in taal en communicatie? Dan is Latijn-moderne talen in de derde graad de aangewezen keuze voor jou.

Meer info over deze studierichting