Skip to main content

2de graad - finaliteit doorstroom & arbeidsmarkt

Maatschappij & welzijn

Opvoeden

Je vindt het fascinerend hoe kinderen opgroeien. Wat is opvoeding en hoe geef je dat vorm? Je leert de beginselen van de pedagogie kennen.

Gezondheid

Je leert welke elementen invloed hebben op de gezondheid. Je leert hoe lichamelijke gezondheid en mentaal welbevinden met elkaar samenhangen.

Voeding

Je leert de weldaden van gezonde voeding kennen en zet die kennis ook om tijdens de praktijklessen voeding.

In de studierichting Maatschappij & welzijn richten we ons op de ontwikkeling van de mens. Hoe groeit een kind op? Wat beinvloedt de ontwikkeling van je persoonlijkheid. In de lessen worden beginselen uit de psychologie aan praktische observaties getoetst.

In deze studierichting wordt veel aandacht besteed aan gezondheid. Wetenschappelijke principes zet je in de praktijk om.

Voorlezen in het Engels

De leerlingen van 4 MW gingen vanmorgen in het Engels voorlezen aan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van onze basisschool. Zij herwerkten bestaande sprookjes en zorgden voor mooie, bijpassende prenten.

12 maart 2024

 • Pedagogisch handelen

  Je bestudeert de levensloopfasen van de mens (vanaf baby tot de oudere mens) met aandacht voor lichamelijke, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Theorie en praktijk worden aan mekaar gekoppeld.

 • Gezondheidszorg en welzijn

  Je kan je handen uit de mouwen steken voor verschillende huishoudelijke activiteiten zoals poetsen, wassen en strijken.

 • Indirecte zorg en voeding

  Je leert werken rond gezonde voeding, aangepast aan de verschillende levensfasen.

 • Fysiologie en anatomie

  Je leert hoe het lichaam op prikkels reageert en je bestudeert de bouw en werking van het oog, smaak- en geurzintuig, oor, spieren en skelet

Kinderen doen bewegen

De leerlingen van 3 MW leerden uit vergelijkend onderzoek dat kinderen te weinig bewegen. En daar gingen zij hoogstpersoonlijk iets aan doen in onze basisschool.

8 februari 2023

Atheneum Malle Kinderen doen bewegen
Atheneum Malle Kinderen doen bewegen
Atheneum Malle Kinderen doen bewegen
Atheneum Malle Kinderen doen bewegen
Atheneum Malle Kinderen doen bewegen

Vak

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Toegepaste informatica

1

Artistieke expressie

1

Mentor

1

1

Verzorging

3

3

Indirecte zorg 

2

2

Voeding

2

2

Opvoedkunde

5

5

Anatomie en fysiologie

1

1

Atheneum Malle 2de graad Maatschappij & welzijn

Opvoeding en begeleiding

In onze derde graad kan je verder in de studierichting Opvoeding en begeleiding. 

 

Meer info over deze studierichting

Basiszorg en ondersteuning

Wij bieden in de derde graad ook de volledig beroepsgerichte studierichting Basiszorg en ondersteuning aan. 

 

Meer info over deze studierichting