Skip to main content

2de graad - finaliteit arbeidsmarkt

Organisatie & logistiek

Taalvaardig

Je leert op een praktische manier correct communiceren met klanten en leveranciers, zowel in het Nederlands als in het Frans en het Engels. 

Computervaardig

Je leert om vlot met computertoepassingen te werken. Daarom worden computertoepassingen in bijna alle vakken geïntegreerd.

Onthaal

In praktische oefeningen leer je hoe je op een klantvriendelijke manier mensen onthaalt in ondernemingen en winkels.

De studierichting Organisatie & Logistiek bereidt je voor op het zelfstandig uitvoeren van de meest voorkomende kantoortaken. Je leert vlot blindtypen en teksten opmaken op de computer, werken met een rekenblad en met databanken. We besteden aandacht aan het maken, invullen en gebruiken van handelsdocumenten.

Veel aandacht gaat naar communicatie met alle betrokkenen in een onderneming, van klanten tot leveranciers en collega's. Je legt de basis voor een professionele klantvriendelijke houding. In het hedendaagse bedrijfsleven is talenkennis van groot belang. Daarom leer je je mondeling en schriftelijk correct en vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

Tenslotte leer je de weg van goederen kennen, van bij de productie tot aan de klant. Je leert de praktische vaardigheden om later mee te kunnen draaien in magazijnen.

Lezen doet dromen

Onze leerlingen van 4 OL zijn er van overtuigd dat lezen je leven boeiender maakt. Ze maakten leuke affiches om die boodschap uit te dragen.

3 oktober 2023

4 OL in Geronika

De leerlingen van 4 OL gaan zelf kijken of realiteit overeenkomt met hun leerboeken. Zijn de artikelen correct geprijsd? Hoe staan ze geprijsd? Staan er energielabels bij? Dank u, Geronika, om al onze vragen te beantwoorden!

10 november 2022

Vak

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

STEM

3

3

Taal en samenleving

5

5

Engels

2

2

Mentor

1

1

Toegepaste informatica

3

3

Toegepaste economie

9

9

Zakelijk Nederlands

2

2

Zakelijk Engels

1

1

Zakelijk Frans

2

2

Atheneum Malle 2de graad Organisatie & logistiek

Was jij op onze infoavond? En heb je gezien hoe lentefris het lokaal voor de economische studierichtingen was ingericht? Dat hadden we te danken aan het fijne werk van onze leerlingen van 3 Organisatie & Logistiek.

10 mei 2022

Onthaal, organisatie & sales

Deze studierichting bereidt je voor op de studierichting Onthaal, organisatie & sales in de 3de graad.

 

Meer info over deze studierichting