Skip to main content

2de graad TSO - finaliteit doorstroom & arbeidsmarkt

Bedrijf & Organisatie

Communicatie

Je hebt gevoel voor taal en je houdt ervan om je correct uit te drukken, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans en Engels.

Ondernemen

Je vergroot je kennis over de bedrijfswereld en de economische actualiteit, in de klas en tijdens bedrijfsbezoeken. Je leert op een eenvoudige manier een boekhouding voeren.

IT

Je leert niet alleen praktische computertoepassingen gebruiken, maar je duikt ook in de programmacode waaruit toepassingen zijn opgebouwd.

Deze studierichting rust op drie grote peilers. Je leert de basisprincipes van de economie ontdekken en krijgt onder meer via bedrijfsbezoeken een duidelijk beeld van de bedrijfswereld. Je krijgt een stevige basis in boekhouden.

Je bouwt bovendien een brede kennis op van informatica. Je leert vaardig worden in het gebruik van kantoorpakketten en specifieke software voor de bedrijfswereld.

Tenslotte is er ook behoorlijk veel aandacht voor moderne talen - Nederlands, Frans en Engels. Naast de algemene taallessen wordt de focus gelegd op efficiënt communiceren in de verschillende talen in de bedrijfswereld.

Vak

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

2

1

Cultureel bewustzijn & culturele expressie

1

Economische & financiële competenties

1

STEM & computationeel denken

1

Mentor & Burgerschap

1

1

Communicatievaardigheden Nederlands

1

1

Communicatievaardigheden moderne vreemde talen

3

3

Toegepaste informatica

2

2

Toegepaste economie

6

6

Keuzevak Duits

1

Atheneum Malle 2de graad Bedrijf & organisatie

De leerlingen van het derde jaar Bedrijf & Organisatie en Organisatie & Logistiek bezoeken voor de lessen logistiek de bedrijven Unifor en Gosselin. Die verzorgen opslag en vervoer van machines en onderdelen, electronica en zelfs het concertmateriaal voor Metallica! Alvast een indrukwekkend bedrijfsbezoek.

9 juni 2022

Bedrijfsorganisatie

De meest voor de hand liggende studierichting in de derde graad is de vervolgopleiding van Bedrijfsorganisatie.

De informatie over deze studierichting volgt binnenkort.

Onthaal, organisatie & sales

Wie in de derde graad graag een volledig beroepsgerichte opleiding volgt, kan in de studierichting Onthaal, organisatie & sales terecht.

De informatie over deze studierichting volgt binnenkort.