Skip to main content

1ste graad

2de leerjaar A
Didasco-Freinet

Verover de wereld

In 2 Didasco-Freinet word je een kei in zelfstandigheid. Met al die kennis en vaardigheden die je hier verwerft kan je verder bouwen aan een schitterende toekomst. Watch out, world!

Verstand gebruiken

We dagen je verder uit. In 2 Didasco-Freinet doen we dat op onze heel eigen manier. Werk samen en kom zo tot verrassende resultaten. Dàt is ... je verstand gebruiken!

Technisch vernuft

Je gaat in 2 Didasco-Freinet een stap verder in het toepassen van technieken en het aanwenden van nieuwe technologieën. Word jij de ultieme robotbouwer? 

2de leerjaar Didasco-Freinet

BASIS

In de verschillende vakken en tijdens het vakoverschrijdend project werk je aan een stevige basis voor alle vakken en domeinen. Zo kan je na 2 Didasco-Freinet alle richtingen uit.

PROJECT

Eén dag per week halen we de muren tussen de vakken weg. In kleine groepjes werken we gedurende een aantal weken een thema uit. Een eigen laptop is, naast je eigen vindingrijkheid, hét instrument om dit tot een goed einde te brengen.

MENTOR

Elke klas in het tweede leerjaar heeft een mentor. Dat is een leerkracht die je leert plannen en die samen met jou je resultaten opvolgt. Hij of zij ondersteunt je doorheen het hele schooljaar zodat jij het beste uit jezelf kan halen. 

HUISWERKKLAS

Onder begeleiding van een leerkracht kan je een uurtje aan je taken werken of toetsen voorbereiden. Een leerkracht kan je uitnodigen om naar de huiswerkklas te komen voor extra uitleg of een oefensessie.

Robocup Junior finale

Bij de prijsuitreiking voor de Junior Robocup-wedstrijd in Technopolis in Mechelen bezetten onze Didasco-teams het volledige podium: brons (én de creativiteitsprijs) was voor De Robo Ridders, het zilver ging naar Robots-fam en de Robo ruimers rijfden het goud binnen. De winnaars worden beloond met een ballonvaart. Een superdikke proficiat aan alle teams!!

14 mei 2022

Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale
Didasco Atheneum Malle Robocup Junior finale

Ontdek onze basisopties

In het 2de leerjaar A heb je de keuze uit 7 verschillende basisopties. Dit zijn in totaal 4 lesuren waarin je je afhankelijk van je interesses en je vaardigheden verdiept in een bepaald domein.

In de basisoptie Economie & Organisatie leer je hoe geld de wereld doet draaien. Wat kan je als consument met geld aanvangen, hoe maken bedrijven winst en welke rol speelt de overheid daarbij? Je maakt kennis met de economische kringloop: van grondstof tot afgewerkt product en van afvalstroom tot gerecycleerde grondstof.

Je leert hoe ondernemingen in elkaar zitten, maar ook de overheid speelt een belangrijke rol in onze economie. Je leert op welke manier de overheid de regels voor onze economie bepaalt en waarom dat zo is.

In deze basisoptie kijken we ook over de grenzen. Hoe verloopt de economie in andere landen? Wat zijn de verschillen met de manier waarop het economisch leven bij ons loopt. Je leert dat elk economisch systeem zijn voordelen en nadelen heeft.

Deze basismodule bereidt je voor op de studierichtingen Economische wetenschappen of Bedrijf & Organisatie in de tweede graad. Maar in principe kan je na het tweede jaar met een A-attest eender welke andere studierichting aanvatten.

Atheneum Malle basisoptie Economie en organisatie

In de basisoptie Klassieke Talen leer je Latijn lezen, schrijven, luisteren én spreken, net zoals een moderne taal. Je leerkracht spreekt trouwens zelf Latijn in de klas, zodat je vanaf het begin heel vertrouwd wordt met de taal. Bekijk het onderstaande filmpje maar eens. Woordenschat leren gebeurt ook met beeldmateriaal en actieve verwerking, zoals in rijmpjes of liedjes.

Omdat veel vreemde talen hun wortels hebben in het Latijn, worden verbanden tussen talen heel duidelijk. Je leert dus veel gemakkelijker Frans, Italiaans of Spaans en ook de Germaanse talen begrijp je beter dankzij de vele leenwoorden.

Tijdens één lesuurtje per week maak je ook kennis met het Grieks en de antieke Griekse beschaving. Die vormt de basis van de westerse cultuur, literatuur en bouwkunst. Wist je dat de democratie 2500 jaar geleden in Griekenland ontstond?

Via authentieke teksten laten we de oude Grieken en Romeinen zelf aan het woord, zoals de bekende Romeinse keizers Marcus Aurelius en Augustus. Je komt te weten hoe de Romeinen leefden, wat ze aten en hoe ze woonden. Je leert over hun gewoonten en over de slavernij in de oudheid. Je leert over de rol van de vrouw en de seksualiteit in de antieke culturen. En natuurlijk ook over de veroveringsdrang van de Romeinen. 

Je kan in de basisoptiek Klassieke Talen starten, ook als je in het eerste jaar nooit de interesse-uren Latijn hebt gevolgd. Uiteraard bereidt deze basisoptie voor op de studierichting Latijn in de tweede graad, maar met een A-attest kan je ook andere studierichtingen aanvatten.

Atheneum Malle basisoptie Klassieke Talen

In de basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen verkennen we onze aanleg voor deze twee domeinen. We maken kennis met de boeiende wereld van talen en wetenschappen. 

Zo onderzoeken we de verschillen tussen verwante talen. We vergelijken bijvoorbeeld het Nederlands in Nederland en Vlaanderen, het Brits en Amerikaans Engels, het Frans in Wallonië en Frankrijk. Dat levert verrassende en soms ook grappige resultaten op. 

Je onderzoekt ook hoe mensen door de manier waarop ze taal gebruiken, tot een bepaalde (sub)cultuur behoren. Zo spreek je thuis of met je vrienden anders dan op school. Je communiceert in het Nederlands, Frans of Engels over de onderwerpen waarover je leert of leest. Je bestudeert reclameslogans of je bedenkt er zelf eentje. Afwisseling troef in deze basisoptie.

Tijdens twee lesuurtjes wetenschappen per week ligt de nadruk op onderzoekend leren. Je doet verschillende experimenten, proeven en opdrachten. je leert informatie verzamelen en erover rapporteren. De verschillende domeinen van de wetenschappen komen aan bod: biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Soms apart, maar vaak geïntegreerd. We werken in de loop van het schooljaar zes thema's uit en doen een online project.

Moderne Talen & Wetenschappen is een brede algemeen vormende basisoptie waarbij in de tweede graad veel studierichtingen aansluiten, zoals Natuurwetenschappen, Maatschappij & Welzijnswetenschappen, Humane wetenschappen, ...: alles blijft mogelijk.

Atheneum Malle basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen

In de basisoptie STEM-wetenschappen combineren we wetenschappen met technologie en wiskunde. Ben je geboeid door wetenschap en techniek en experimenteer je graag? Dan is deze basisoptie beslist iets voor jou!

Je wordt uitgedaagd om na te denken over hoe de dingen in elkaar zitten en je houdt ervan om te onderzoeken wat je nog niet kent. Er zit een uitvinder in jou, maar het liefst nog werk je samen met je klasgenoten. Je leert, onderzoekt, meet, ontwerpt, maakt, programmeert en test. Kortom: voor jou bestaan er geen problemen, maar enkel uitdagingen. En jij gaat graag op zoek naar oplossingen.

In deze basisoptie leer je veilig werken in een wetenschapslabo en op een correcte manier meettoestellen gebruiken. Je leert een eigen ontwerp uitwerken en een micro-bit programmeren. En terwijl je dat allemaal doet, leer je stilstaan bij je eigen mogelijkheden.

In de loop van het schooljaar komen 7 thema's aan bod binnen de wetenschapsdomeinen fysica, biologie en chemie. We zoeken in elk thema ook verbanden met technologie.

Deze basisoptie is de ideale voorbereiding op wetenschappelijke studierichtingen in de tweede graad, zoals Natuurwetenschappen, Sportwetenschappen en Technologische wetenschappen. Maar met een A-attest liggen in de tweede graad nog alle mogelijkheden open.

 

Atheneum Malle basisoptie STEM-wetenschappen

Je eigen hologram

Hoe maak je je eigen hologram? De tweedejaars van de basisoptie STEM-wetenschappen tonen het in dit doe-het-zelf filmpje. Ideaal om zelf ook eens te proberen. Veel plezier!

24 mei 2022

De basisoptie STEM-technieken bestaat uit twee lesuurtjes techniek en twee lesuurtjes STEM-project. Dat wordt aangevuld met een uurtje ICT, net zoals alle andere basisopties. Centraal in onze aanpak staan de vijf stappen van het technisch proces: we vertrekken vanuit een probleemstelling en maken een ontwerp dat vervolgens praktisch wordt uitgewerkt. Dat wordt dan in gebruik genomen waarna we de realisatie evalueren.

Uit een concrete vraag proberen we een duidelijke probleemstelling te formuleren. We houden daarbij reken met de voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen en de hulpmiddelen die we ter beschikking hebben. We onderzoeken de eigenschappen van materialen en grondstoffen.

Voor de realisatie van het ontwerp volgen we een algoritme - dat is een stappenplan om tot een juiste oplossing te komen. Dat betekent: de handen uit de mouwen steken en zelf aan de slag gaan. Je leert daarbij verschillende materialen en gereedschappen gebruiken.

Tenslotte maken we een evaluatie op: welke stappen in het proces konden beter? Welke fouten kunnen worden bijgestuurd? Zo'n evaluatie voorkomt dat we later dezelfde fouten opnieuw maken. Want van je fouten leer je!

De basisoptie STEM-technieken is een goeie voorbereiding voor studierichtingen in de tweede graad met technische achtergronden. Maar met een A-attest kan je eender welke studierichting in de tweede graad aanvatten.

Atheneum Malle basisoptie STEM-technieken

In de basisoptie Maatschappij & Welzijn zetten we de mens centraal. Tijdens de lessen doe je dan ook veel mensen-kennis op. Geen enkel mens staat helemaal alleen, dus bestuderen we ook hoe de mens in de samenleving functioneert.

Je maakt kennis met de psychologie, de sociologie, de pedagogie en de biologie. Niet via boekenwijsheid, maar stap voor stap door middel van eenvoudige onderzoeksopdrachten. Veel aandacht gaat daarbij naar de levensstijl van mensen. Je leeert welke factoren een invloed uitoefenen op de gezondheid en de persoonlijkheid van mensen. 

Maar je oefent vooral ook zelf sociale en communicatieve vaardigheden toepassen. Zo leer je je mening op een overtuigende maar ook respectvolle manier over te brengen.

De basisoptie Maatschappij & Welzijn bereidt je voor op studierichtingen als Humane Wetenschappen en Maatschappij & Welzijnswetenschappen in de tweede graad. Maar met een A-attest kan je natuurlijk eender welke studierichting in de tweede graad aanvatten.

 

Atheneum Malle basisoptie Maatschappij & Welzijn

De basisoptie Sport omvat naast twee lesuren sport ook twee lesuren wetenschappelijk onderzoek. Samen met de twee lesuren lichamelijke opvoeding die alle leerlingen volgen, kan je je dus vier lesuren uitleven in de sport. Daarbij komen diverse spelvormen aan bod, zowel recreatief als competitief.

Je oefent niet alleen motorische vaardigheden maar ook sociale vaardigheden zoals fairplay, teamwork en respect voor alle betrokkenen bij het spel. Tenslotte bouw je tijdens allerlei sporten ook tactische vaardigheden op. Inzicht in het spel en in de spelregels helpen je om beter te presteren.

Je doet ook aan sport met het oog voor je veiligheid: sporten is gezond maar blessures kan je maar beter vermijden. Precies daarom krijgt de wetenschap van de beweging een centrale plaats. Je krijgt inzicht in heo spieren, beenderen en gewrichten samenwerken om soepel te bewegen. 

Bovendien zoeken we een antwoord op vragen als: wat is een gezond en actief leven? Hoe voorkom ik letsels tijdens het sporten? Wat zijn de voordelen van ee'n gezonde levenswijze, zowel voor mijzelf als voor de maatschappij?

De basisoptie Sport bereidt je in de eerste plaats voor op studierichtingen Sportwetenschappen en Natuurwetenschappen in de tweede graad. Maar met een A-attest behoren alle andere studierichtingen nog tot de mogelijkheden.

Atheneum Malle basisoptie Sport
Didasco Atheneum Malle Bake Off project

Didasco Bake Off

Vandaag ging de echte Bake-off Didasco voor de tweede jaars van start! Met eigen potten en pannen (en het beste servies van de oma) werden de kookstandjes ingericht. Het bakken kon beginnen met nauwkeurig afgemeten ingrediënten en stijf geklopt eiwit (ja, traditioneel getest!). Als eindproduct werden 4 heerlijke dessertjes mooi geserveerd. De samenwerking liep gesmeerd en een trotse jury proefde dat het meer dan goed was!

7 februari 2022

Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project
Didasco Atheneum Malle Bake Off project

Onderdelen

Lesuren per week

STEM-vakken (wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek)

8

Nederlands en geschiedenis

6

Moderne vreemde talen (Frans en Engels)

5

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Economie

1

Basisoptie

5
(klassieke talen: 6)

Mentoruur (extra begeleiding)

1

2de leerjaar Didasco-Freinet

2de graad Latijn

Volgde je de basisoptie klassieke talen? Dan is Latijn in de 2de graad een logische volgende stap. Hier verdiep je je verder in de klassieke oudheid.

Meer info over deze studierichting

2de graad Humane Wetenschappen

Koos je de basisoptie Maatschappij en Welzijn, dan is Humane Wetenschappen in de 2de graad mogelijk je ding.

Meer info over deze studierichting

2de graad Sportwetenschappen

Koos je de basisoptie Sport, dan is Sportwetenschappen in de 2de graad wellicht jouw keuze.

Meer info over deze studierichting

2de graad Economische wetenschappen

Volgde je de basisoptie Economie en organisatie? Dan is Economische wetenschappen in de 2de graad een logische volgende stap.

Meer info over deze studierichting

2de graad Natuurwetenschappen

Heb je interesse in wetenschappen? Prikkelt biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde jouw nieuwsgierigheid? Dan is Natuurwetenschappen in de 2de graad een aanrader.

Meer info over deze studierichting

2de graad Technologische wetenschappen

Heb je iets met computers, techniek en wetenschappen? Dan word je in Technologische wetenschappen in de 2de graad op je wenken bediend.

Meer info over deze studierichting

2de graad Maatschappij- & Welzijnswetenschappen

Combineer jij een interesse voor wetenschappen met een sociale ingesteldheid? Ga dan voor Maatschappij- en welzijnswetenschappen in de 2de graad!.

Meer info over deze studierichting

2de graad Bedrijf & Organisatie

Hou je ervan om te leren hoe ondernemingen in de praktijk in elkaar zitten en hoe zij de wereld doen draaien, dan kies je wellicht voor Bedrijf & Organisatie in de 2de graad.

Meer info over deze studierichting

2de graad Maatschappij & Welzijn

Leer je graag over mensen en hou je ervan voor hen te zorgen? Dan bieden wij jou Maatschappij en welzijn in de tweede graad aan.

Meer info over deze studierichting