Skip to main content

OP NAAR HET DERDE JAAR

De eerste graad heb je bijna achter de rug. Die brede algemene vorming zit al in je boekentas. Nu is het moment om een verdere studiekeuze te maken. Alweer een belangrijk moment in jouw schoolloopbaan, waarbij wij je graag helpen! Omdat wij ervoor willen zorgen dat je een studierichting kan volgen die écht aansluit bij jouw interesses en talenten, bieden wij jou een heel ruime waaier van studierichtingen aan.

Vind je de stap groot van de eerste naar de tweede graad?

Je krijgt heel wat nieuwe vakken, nieuwe leerkrachten en wellicht ook nieuwe klasgenoten. Maar toch zal er veel vertrouwd zijn. Net zoals in de eerste graad krijg je in de tweede en de derde graad heel wat begeleiding. Dat kan zijn om je te ondersteunen of om je extra uit te dagen. Iedere klas heeft nog steeds een mentor. Met je vragen kan je ook altijd terecht bij de leerlingbegeleiding.

HET VERNIEUWDE DERDE JAAR (2021-2022) & VIERDE JAAR (2022-2023)

Sinds vorig jaar wordt de modernisering van het onderwijs ook in het derde jaar doorgetrokken. Wat betekent dat concreet? Bepaalde studierichtingen krijgen een andere naam, in sommige richtingen worden andere vakken gegeven ten opzichte van vroeger, en er komen ook enkele nieuwe studierichtingen bij. Sommige richtingen bereiden je voor op hogere studies. Andere zorgen ervoor dat je over vier-vijf jaar aan je eerste baan kan beginnen. En enkele richtingen houden beide opties – verder studeren of gaan werken- nog even open. Dat noemen we de drie “finaliteiten”. In totaal bieden wij je twaalf studierichtingen aan.

HET VERNIEUWDE VIJFDE JAAR (2023-2024) & ZESDE JAAR (2024-2025)

De onderwijshervorming werd tijdens dit schooljaar ingevoerd in het vierde jaar. Het volgende schooljaar gaat dit verder in het vijfde jaar, enz. 

ASO : finaliteit
doorstroom

Latijn-moderne talen

Latijn-wiskunde

Humane wetenschappen

Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

Wetenschappen-moderne talen

Sportwetenschappen

TSO : finaliteit
doorstroom

Informatie & communicatiewetenschappen

Welzijnswetenschappen

TSO : finaliteit doorstroom
& arbeidsmarkt

Bedrijfsorganisatie

Opvoeding & begeleiding

BSO : finaliteit
arbeidsmarkt

Onthaal, organisatie & sales

Binnenschrijnwerk en interieur

Verzorging