Skip to main content

Christine Albers is de directeur van onze tweede en derde graad. Hoewel haar focus uiteraard daar ligt, werkt ze zeer nauw samen met Elly Meeus aan een gedragen beleid voor de hele school.

Position
christine.albers@gomalle.net