Skip to main content

6de jaar ASO

Wetenschappen-wiskunde

Schoonheid

Veel mensen zien wiskunde gewoon als getallen. Voor jou is wiskunde ... schoonheid.

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek prikkelt jou. In je zesde jaar voer je volledig zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek.

STEM

Tijdens de STEM-dagen begeleid je kinderen bij wetenschappelijke proefjes. Het is heerlijk om je passie door te geven.

In de 3de graad Wetenschappen-wiskunde verdiep je je wetenschappelijke inzichten. We begeleiden je doorheen het vijfde en het zesde jaar naar telkens meer zelfstandigheid. In je laatste jaar voer je zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek.

Je onderbouwt al die kennis met 7 lesuren wiskunde per week. Daarin neem je afstand van het concrete. Je leert omgaan met abstracte concepten en je bouwt hierop redeneringen binnen het domein van de wiskunde. Dat de redenering toepasbaar is op een Rubic Cube en een torus, vind je mooi meegenomen. Toch boeit je vooral het gemeenschappelijke tussen beiden: de abstracte wiskunde. Je vindt je voldoening binnen de puurheid en zuiverheid van de wiskunde zelf.

Practicum chemie

De leerlingen van het zesde jaar bepalen tijdens een practicum chemie de massaconcentratie van bakpoeder in een dafalganbruistablet.

**SPOILER ALERT**: het blijkt 27 massaprocent te zijn...

21 september 2022

Atheneum Malle practicum chemie

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

2

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

7

Seminarie wetenschappen

1

Biologie

2

Chemie

2

Fysica

2

Esthetica

1

Atheneum Malle 3de graad Wetenschappen-wiskunde

Verder studeren

Deze opleiding biedt je de ideale voorbereiding op alle masters en bachelors met een wetenschappelijke component. Uiteraard heb je in je opleiding een brede basis gekregen zodat je op alle hogere studies bent voorbereid.