Skip to main content

6de jaar ASO

Latijn-wiskunde

Schoonheid

Veel mensen zien wiskunde gewoon als getallen. Voor jou is wiskunde ... schoonheid.

Ruime blik

Romeinse schrijvers verruimen je blik op de wereld en doen je nadenken over wat het betekent mens te zijn.

Griekenlandreis

Tijdens de unieke driejaarlijkse Griekenlandreis sta je oog in oog met de antieke cultuur. Een onvergetelijke ervaring!

Je kennis van het Latijn is nu zodanig groot dat je de grote filosofen als Seneca en Lucretius kan lezen en met hen mee gaat nadenken over het ‘mens zijn’. De Aeneïs het machtige epos van Vergilius over het ontstaan van het Romeinse rijk, één van de mooiste dichtwerken ooit geschreven, zal je zeker raken. De geschiedschrijver Tacitus neemt je op zijn manier mee naar de rare wereld van keizer Nero. Het is precies alsof je er zelf bij bent!

Liefdesgedichten van Catullus, epigrammen van Martialis, gedichten van Horatius, inzicht in het Romeins recht, retoriek, tragedie, komedie, satire … het komt allemaal aan bod in deze twee laatste jaren van de richting Latijn, een apotheose!

De klassieke, driejaarlijkse Griekenlandreis van het Atheneum laat je écht genieten van de Griekse kunst, een unieke en onvergetelijke ervaring die alles wat je in zes jaren hebt geleerd compleet maakt.

Je onderbouwt al die kennis met 7 lesuren wiskunde per week. Daarin neem je afstand van het concrete. Je leert omgaan met abstracte concepten en je bouwt hierop redeneringen binnen het domein van de wiskunde. Dat de redenering toepasbaar is op een Rubic Cube en een torus, vind je mooi meegenomen. Toch boeit je vooral het gemeenschappelijke tussen beide: de abstracte wiskunde. Je vindt je voldoening binnen de puurheid en zuiverheid van de wiskunde zelf.

Atheneum Malle keuzevak Esthetica

Keuzevak esthetica

Het woord esthetica dateert uit de Griekse oudheid en werd gebruikt om een zintuiglijke ervaring, en het gevoel dat daar bij hoort, te omschrijven.

Waarom heeft de mens zich van zijn prille bestaan beziggehouden met kunst? Geen enkele andere diersoort heeft de neiging om zijn omgeving louter decoratief aan te passen! Maar wat is schoonheid? En wanneer spreek je nu eigenlijk over kunst?

Tijdens de lessen esthetica leer je verschillende kunststijlen te beschouwen en maak je ook kennis met de functie van kunst doorheen de tijd. We beperken ons niet tot de geschiedenis maar nemen ook actuele tendenzen en eigen creatieve uitingen mee op in het lessenpakket. Esthetica wil jou prikkelen om een bredere kijk op de wereld om je heen te ontwikkelen. 

Esthetica is een extra keuzevak van 1 lesuurtje per week. 

Het Verhaal van Rome

De leerlingen van de derde graad Latijn ontwerpen decor, rekwisieten en kostuums voor het filmpje waarmee zij deelnemen aan de scholenwedstrijd van "Het Verhaal van Vlaanderen". En nu maar hopen dat Tom Waes even gecharmeerd is als wij.

30 januari 2023

Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome

Practicum chemie

De leerlingen van het zesde jaar bepalen tijdens een practicum chemie de massaconcentratie van bakpoeder in een dafalganbruistablet.

**SPOILER ALERT**: het blijkt 27 massaprocent te zijn...

21 september 2022

Atheneum Malle practicum chemie

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Nederlands

4

Frans

3

Engels

2

Wiskunde

7

Latijn

4

Biologie

1

Chemie

2

Fysica

2

Esthetica

(1)

Atheneum Malle 3de graad Latijn-wiskunde

Verder studeren

Deze opleiding bereidt je voor op zowat alle bachelors en masters in het hoger onderwijs. Heel wat leerlingen uit deze studierichting stromen verder naar wetenschappelijke universitaire richtingen zoals geneeskunde, wiskunde, biologie, chemie ...
Je bent hoe dan ook goed voorbereid op het hoger onderwijs.