Skip to main content

6de jaar ASO

Economie-moderne talen

In alle talen

Een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits waarbij zowel taalsystematie, communicatieve vaardigheden, literatuur en Duitse Landeskunde uitgebreid aan bod komen.

Economie is overal

Zowel macro- als micro-economie komt aan bod, evenals bedrijfswetenschappen en recht, met een voortdurende link met de economische actualiteit of historische gebeurtenissen.

Onderzoekscompetenties

Een voorbereiding op hogere studies waarbij een onderzoek wordt gerealiseerd over een zelfgekozen onderwerp eigen aan de studierichting.

Economie-Moderne Talen is een studierichting in de derde graad doorstroomfinaliteit. In deze studierichting analyseren leerlingen de werking van de economie door het bestuderen van modellen, indicatoren en concepten aan de hand van actuele of historische gebeurtenissen om inzicht te verwerven in zowel macro- als micro-economie. Daarnaast verdiepen ze zich ook in bedrijfswetenschappen en recht, waarin ze de belangrijke functionele managementdomeinen en hun onderlinge samenhang analyseren.

Daarbovenop krijgen de leerlingen een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren), literatuur en voor Duits ook naar Landeskunde. De leerlingen leren bewust te reflecteren op taal, wat bijdraagt aan het abstract denken over taal. Ook taalverwerving, taalontwikkeling en sociolinguïstiek komen aan bod. De leerlingen vergroten hun inzicht in interculturele communicatie.

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting. Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen.

Na het afstuderen zijn alle professionele bacheloropleidingen haalbaar alsook de academische bacheloropleidingen die aansluiten bij de gevolgde studierichting in het middelbaar.

Maak je keuze

Voor twee lesuren kan je zelf een keuze maken tussen twee opties: filosofie of extra wiskunde.

Wat je later ook verder studeert, je zal altijd een belangrijke basis van wiskunde nodig hebben. Denk maar aan statistiek, dat in elke universitaire opleiding een belangrijk vak is. Daarom krijg je in deze studierichting standaard drie lesuurtjes wiskunde per week.

Wie geboeid wordt door de koppeling tussen wiskunde en de concrete wereld, kan opteren voor een pakket van 5 lesuren wiskunde per week. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Bovendien vergroot je zo je wiskundige basis indien je na je secundaire studies toch graag een exacte studierichting wil aanvatten.

Atheneum Malle keuzevak wiskunde

Filosofie is liefde voor wijsheid. Ben je klaar voor een duel tussen de ethiek van Hegel en Kant? Benieuwd naar het onderscheid tussen de kennisleer van Plato, Aristoteles en Descartes. Wil je weten waarom Nietzsche een nihilist is?  

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals: Wat is kennis? Is schoonheid altijd subjectief? Is mijn rood hetzelfde als jouw rood? Mag je één persoon vermoorden om vijf personen te redden?

Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen op te werpen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van soms eeuwenoude maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Filosofie is een basisvak dat je voorbereidt op verdere studies. Elke richting op de universiteit geeft studenten een cursus over de verschillende klassieke en actuele filosofen en filosofische kwesties. Als je met de nodige voorkennis wil starten aan het hoger onderwijs en alles wil weten over Socrates, Schopenhauer, Rousseau en andere wijsgeren, dan is filosofie de enige juiste keuze.

Atheneum Malle keuzevak filosofie

Vak

6de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Duits

2

Economie

4

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3 (5)

Filosofie

(2)

Esthetica

1

Atheneum Malle 3de graad Economie-moderne talen

Verder studeren

Deze opleiding bereidt je voor op alle bachelors en masters in het hoger onderwijs; vooral dan die met een economische invalshoek. Denk hierbij aan studierichtingen zoals Toegepaste economische wetenschappen (TEW), Sociaal-economische wetenschappen (SEW) of Handelsingenieur. Verder kan je denken aan Communicatiewetenschappen of Taal- en letterkunde.