Skip to main content

Schoolreglement

Het schoolreglement is als een contract tussen de school enerzijds en de leerling en de ouders anderzijds. Het beschrijft wat je van onze school mag verwachten, maar ook wat wij van leerlingen en ouders verwachten. We beschouwen het schoolreglement daarom als een essentieel document in dit partnerschap. Want goede afspraken maken goede vrienden.