Skip to main content

3de graad - finaliteit doorstroom

Latijn-moderne talen

In alle talen

Taal is voor jou meer dan communicatie. Het drukt een wereld van gevoelens en gedachten uit. Of dat nu in het Nederlands, Frans, Engels of Duits is.

Ruime blik

Romeinse schrijvers verruimen je blik op de wereld en doen je nadenken over wat het betekent mens te zijn.

onderzoekscompetenties

Een voorbereiding op hogere studies waarbij een onderzoek wordt gerealiseerd over een zelfgekozen onderwerp eigen aan de studierichting.

Jij houdt van talen en bent er ook goed in. Latijn is voor jou een boeiende intellectuele uitdaging. Je leest de schitterendste teksten die de Romeinen ons hebben nagelaten. Je krijgt gevoel voor literatuur en reflecteert over wat het betekent mens te zijn. Je leert grondig te redeneren en abstract te denken: een uitstekende voorbereiding op hogere studies.

Je wilt je talent voor talen ook verder ontwikkelen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Je vindt het leuk om teksten te lezen of te beluisteren, zelf te schrijven, presentaties te geven, te discussiëren. Uiteraard vind je het ook fijn om je in de leefwereld van anderen te verdiepen. 
 

Maak je keuze

Voor twee lesuren kan je zelf een keuze maken tussen twee opties: filosofie of extra wiskunde.

Wat je later ook verder studeert, je zal altijd een belangrijke basis van wiskunde nodig hebben. Denk maar aan statistiek, dat in elke universitaire opleiding een belangrijk vak is. Daarom krijg je in deze studierichting standaard drie lesuurtjes wiskunde per week.

Wie geboeid wordt door de koppeling tussen wiskunde en de concrete wereld, kan opteren voor een pakket van 5 lesuren wiskunde per week. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Bovendien vergroot je zo je wiskundige basis indien je na je secundaire studies toch graag een exacte studierichting wil aanvatten.

Atheneum Malle keuzevak wiskunde

Filosofie is liefde voor wijsheid. Ben je klaar voor een duel tussen de ethiek van Hegel en Kant? Benieuwd naar het onderscheid tussen de kennisleer van Plato, Aristoteles en Descartes. Wil je weten waarom Nietzsche een nihilist is?  

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals: Wat is kennis? Is schoonheid altijd subjectief? Is mijn rood hetzelfde als jouw rood? Mag je één persoon vermoorden om vijf personen te redden?

Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen op te werpen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van soms eeuwenoude maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Filosofie is een basisvak dat je voorbereidt op verdere studies. Elke richting op de universiteit geeft studenten een cursus over de verschillende klassieke en actuele filosofen en filosofische kwesties. Als je met de nodige voorkennis wil starten aan het hoger onderwijs en alles wil weten over Socrates, Schopenhauer, Rousseau en andere wijsgeren, dan is filosofie de enige juiste keuze.

Atheneum Malle keuzevak filosofie

Het Verhaal van Rome

De leerlingen van de derde graad Latijn ontwerpen decor, rekwisieten en kostuums voor het filmpje waarmee zij deelnemen aan de scholenwedstrijd van "Het Verhaal van Vlaanderen". En nu maar hopen dat Tom Waes even gecharmeerd is als wij.

30 januari 2023

Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome
Atheneum Malle Het Verhaal van Rome

Vak

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwing

1

1

Interlevensbeschouwelijke dialoog

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

4

4

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

2

2

Spaans

1

1

Latijn

4

4

Artistieke expressie

1

Economische & financiële competenties

1

Atheneum Malle 3de graad Latijn-moderne talen

Verder studeren

Deze opleiding bereidt je voor op alle bachelors en masters in het hoger onderwijs. Heel wat leerlingen uit deze studierichting kiezen voor universitaire opleidingen als rechten, geschiedenis, taal- en letterkunde, politieke wetenschappen ...
Je bent hoe dan ook goed voorbereid op het hoger onderwijs.