Skip to main content

2de graad - finaliteit doorstroom (domeinoverschrijdend)

Humane wetenschappen

De mens

Je bent gefascineerd door de mens en de maatschappij. Heb je interesse in psychologie, sociologie, media, criminologie of rechten, dan zit je hier op je plaats. 

Iedereen anders

Dat mensen heel verschillend denken over heel wat dingen, wist je al wel. Hier leer je waarom dat zo is!

Leer over jezelf

Leren hoe mensen en groepen in elkaar zitten, leert je ook heel veel over jezelf. En zo leer je ook met andere ogen naar jezelf kijken.

In de studierichting Humane wetenschappen leren we je kijken naar de samenleving om ons heen. We bestuderen zowel de samenleving als groep als het individu. Op die manier leer je de wereld en de mensen die erin wonen beschrijven en begrijpen.

Daarbij starten we niet steeds vanuit hetzelfde standpunt, maar gaan we bewust op zoek naar verschillende manieren van kijken en denken. In de klas gaan we natuurlijk stap voor stap aan de slag. Het einddoel is echter dat we je vooral zelf willen laten denken. Daarvoor verlaten we regelmatig ons klaslokaal en trekken de echte wereld in.

Al in de tweede graad wordt een eerste aanzet gegeven tot onderzoek. Daarbij vergelijken we onze eigen leefwereld met het verleden of met andere culturen.

 • Filosofie

  Waarom is de werkelijkheid zoals die is? En is die voor jou dezelfde als voor anderen? Waarom denken mensen na over zinloze dingen? Of bestaat zinloos helemaal niet, en heeft alles zin? Hier zet je je eerste stappen in de filosofie. Je maakt kennis met de grote wijsgeren en toetst jouw ideeën aan hun denkbeelden.

 • Kunstbeschouwing

  We bekijken en onderzoeken de grote kunststromingen. We staan stil bij interessante vragen zoals: hoe beïnvloedt de maatschappij kunst? En hoe wordt de mens beïnvloed door kunst. Wat is trouwens kunst?

 • Gedragswetenschappen

  Hoe verloopt de ontwikkeling van de mens? Wat leren en kunnen ze wanneer? Daar gaan we dieper op in. Wat drijft mensen in hun denken, voelen en handelen? Hebben ze dat geleerd van hun ouders, hun vrienden, hun omgeving? Of zat het al de hele tijd diep binnen in hen?

 • Cultuurwetenschappen

  Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. We leren hoe mensen zich organiseren, van gezinnen over verenigingen en de hele samenleving. Hoe slagen mensen erin om met elkaar samen te leven? En waarom slagen mensen daar soms helemaal niet in?

Dat steekt de ogen uit ...

Wist je dat een oog fantastisch in elkaar zit? Onze leerlingen van 3 HUM, 3 MWW en 3 MW dissecteerden een varkensoog om het met eigen ogen (!) vast te stellen.

29 november 2021

Vak

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

3

3

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

Toegepaste informatica

1

Artistieke expressie

1

Mentor

1

1

Cultuurwetenschappen

1

2

Gedragswetenschappen

3

2

Kunstbeschouwing

1

1

Filosofie

1

1

Remediëring wiskunde (vrije keuze)

1

1

Atheneum Malle 2de graad Humane wetenschappen

WISKUNDE

In deze studierichting krijg je standaard een basispakket van 4 lesuren wiskunde. Leerlingen die dat wensen kunnen vrijwillig kiezen voor een remediëringsuur wiskunde om de basisleerstof wiskunde extra in te oefenen. Wie die keuze maakt, heeft dus een lesuurtje per week meer les.

Humane wetenschappen

Wie zich graag verdiept in de mens om later universitaire studies als psychologie of politieke wetenschappen aan te vatten, zit in de 3de graad Humane Wetenschappen helemaal op z'n plaats. 

 

Meer info over deze studierichting

Welzijns­wetenschappen

Verdiep je je graag in de mens en zijn omgeving in een specifiek afgebakend domein, dan bieden wij in de derde graad Welzijnswetenschappen aan - een studierichting die voorbereidt op hogere studies in het brede welzijnsveld. 

 

Meer info over deze studierichting

Opvoeding en begeleiding

Wil jij je opgedane kennis over de mens en de maatschappij inzetten in meer praktische vaardigheden in opvoeding, zorg en gezondheid van kinderen, dan is de studierichting Opvoeding & Begeleiding in de derde graad iets voor jou. 

 

Meer info over deze studierichting