Skip to main content

1ste graad

2de leerjaar A

Verover de wereld

Durf je grenzen openbreken. Met de kennis en de vaardigheden die je in 2 A opdoet, sta je met twee voeten stevig op de grond. Laat die wereld maar komen!

Verstand gebruiken

Kijk verder dan je neus lang is. Volg je interesses en ontdek nieuwe talenten. Zo ontwikkel je nieuwe ideeën, die leiden tot nieuwe inzichten. Dàt is ... verstand gebruiken!

Technisch vernuft

Durf te doen! Kies vakken en modules waar je de handen uit de mouwen steekt en waar je omgaat met nieuwe technologie. Ontdekken en toepassen dat is het waar het om draait.

Atheneum Malle 2de leerjaar A

BASIS

In de basisuren bieden de vakleerkrachten je een stevige basis voor alle vakken. Zo behaal je de eindtermen voor de eerste graad en kan je na de eerste graad alle richtingen uit.

KEUZE- EN BOOOSTMODULES

Keuze- en boostmodules wisselen elkaar af. In de keuzemodules verken je nieuwe horizonten, ontdek je nieuwe talenten. Kies uit 3 of 4 moudles per jaar. De keuze is heel gevarieerd: hout, yoga, informatica, crea, dans, sport, … Tijdens de boostmodules werk je aan leerstof en/of vaardigheden die je moeilijk vindt. Loopt alles prima, dan dagen we je verder uit.

MENTOR

Elke klas in het tweede leerjaar heeft een mentor. Dat is een leerkracht die je lerert plannen en die samen met jou je resultaten opvolgt. Hij of zij ondersteunt je doorheen het hele schooljaar zodat jij het beste uit jezelf kan halen. 

HUISWERKKLAS

Onder begeleiding van een leerkracht kan je een uurtje aan je taken werken of toetsen voorbereiden. Een leerkracht kan je uitnodigen om naar de huiswerkklas te komen voor extra uitleg of een oefensessie.

Ontdek onze basisopties

In het 2de leerjaar A heb je de keuze uit vijf verschillende basisopties. Dit zijn in totaal vijf lesuren waarin je je afhankelijk van je interesses en je vaardigheden verdiept in een bepaald domein.

In de basisoptie Economie & Organisatie leer je hoe geld de wereld doet draaien. Wat kan je als consument met geld aanvangen, hoe maken bedrijven winst en welke rol speelt de overheid daarbij? Je maakt kennis met de economische kringloop: van grondstof tot afgewerkt product en van afvalstroom tot gerecycleerde grondstof.

Je leert hoe ondernemingen in elkaar zitten, maar ook de overheid speelt een belangrijke rol in onze economie. Je leert op welke manier de overheid de regels voor onze economie bepaalt en waarom dat zo is.

In deze basisoptie kijken we ook over de grenzen. Hoe verloopt de economie in andere landen? Wat zijn de verschillen met de manier waarop het economisch leven bij ons loopt. Je leert dat elk economisch systeem zijn voordelen en nadelen heeft.

Deze basismodule bereidt je voor op de studierichtingen Economische wetenschappen of Bedrijf & Organisatie in de tweede graad. Maar in principe kan je na het tweede jaar met een A-attest eender welke andere studierichting aanvatten.

Atheneum Malle basisoptie Economie en organisatie

In de basisoptie Klassieke Talen leer je Latijn lezen, schrijven, luisteren én spreken, net zoals een moderne taal. Je leerkracht spreekt trouwens zelf Latijn in de klas, zodat je vanaf het begin heel vertrouwd wordt met de taal. Bekijk het onderstaande filmpje maar eens. Woordenschat leren gebeurt ook met beeldmateriaal en actieve verwerking, zoals in rijmpjes of liedjes.

Omdat veel vreemde talen hun wortels hebben in het Latijn, worden verbanden tussen talen heel duidelijk. Je leert dus veel gemakkelijker Frans, Italiaans of Spaans en ook de Germaanse talen begrijp je beter dankzij de vele leenwoorden.

Tijdens één lesuurtje per week maak je ook kennis met het Grieks en de antieke Griekse beschaving. Die vormt de basis van de westerse cultuur, literatuur en bouwkunst. Wist je dat de democratie 2500 jaar geleden in Griekenland ontstond?

Via authentieke teksten laten we de oude Grieken en Romeinen zelf aan het woord, zoals de bekende Romeinse keizers Marcus Aurelius en Augustus. Je komt te weten hoe de Romeinen leefden, wat ze aten en hoe ze woonden. Je leert over hun gewoonten en over de slavernij in de oudheid. Je leert over de rol van de vrouw en de seksualiteit in de antieke culturen. En natuurlijk ook over de veroveringsdrang van de Romeinen. 

Je kan in de basisoptiek Klassieke Talen starten, ook als je in het eerste jaar nooit de interesse-uren Latijn hebt gevolgd. Uiteraard bereidt deze basisoptie voor op de studierichting Latijn in de tweede graad, maar met een A-attest kan je ook andere studierichtingen aanvatten.

Atheneum Malle basisoptie Klassieke Talen

In de basisoptie STEM-wetenschappen combineren we wetenschappen met technologie en wiskunde. Ben je geboeid door wetenschap en techniek en experimenteer je graag? Dan is deze basisoptie beslist iets voor jou!

Je wordt uitgedaagd om na te denken over hoe de dingen in elkaar zitten en je houdt ervan om te onderzoeken wat je nog niet kent. Er zit een uitvinder in jou, maar het liefst nog werk je samen met je klasgenoten. Je leert, onderzoekt, meet, ontwerpt, maakt, programmeert en test. Kortom: voor jou bestaan er geen problemen, maar enkel uitdagingen. En jij gaat graag op zoek naar oplossingen.

In deze basisoptie leer je veilig werken in een wetenschapslabo en op een correcte manier meettoestellen gebruiken. Je leert een eigen ontwerp uitwerken en een micro-bit programmeren. En terwijl je dat allemaal doet, leer je stilstaan bij je eigen mogelijkheden.

In de loop van het schooljaar komen 7 thema's aan bod binnen de wetenschapsdomeinen fysica, biologie en chemie. We zoeken in elk thema ook verbanden met technologie.

Deze basisoptie is de ideale voorbereiding op wetenschappelijke studierichtingen in de tweede graad, zoals Natuurwetenschappen, Sportwetenschappen en Technologische wetenschappen. Maar met een A-attest liggen in de tweede graad nog alle mogelijkheden open.

 

Atheneum Malle basisoptie STEM-wetenschappen

Je eigen hologram

Hoe maak je je eigen hologram? De tweedejaars van de basisoptie STEM-wetenschappen tonen het in dit doe-het-zelf filmpje. Ideaal om zelf ook eens te proberen. Veel plezier!

24 mei 2022

In de basisoptie Maatschappij & Welzijn zetten we de mens centraal. Tijdens de lessen doe je dan ook veel mensen-kennis op. Geen enkel mens staat helemaal alleen, dus bestuderen we ook hoe de mens in de samenleving functioneert.

Je maakt kennis met de psychologie, de sociologie, de pedagogie en de biologie. Niet via boekenwijsheid, maar stap voor stap door middel van eenvoudige onderzoeksopdrachten. Veel aandacht gaat daarbij naar de levensstijl van mensen. Je leeert welke factoren een invloed uitoefenen op de gezondheid en de persoonlijkheid van mensen. 

Maar je oefent vooral ook zelf sociale en communicatieve vaardigheden toepassen. Zo leer je je mening op een overtuigende maar ook respectvolle manier over te brengen.

De basisoptie Maatschappij & Welzijn bereidt je voor op studierichtingen als Humane Wetenschappen, Maatschappij & Welzijnswetenschappen en Maatschappij & Welzijn in de tweede graad. Maar met een A-attest kan je natuurlijk eender welke studierichting in de tweede graad aanvatten.

 

Atheneum Malle basisoptie Maatschappij & Welzijn

De basisoptie Sport omvat naast twee lesuren sport ook twee lesuren wetenschappelijk onderzoek. Samen met de twee lesuren lichamelijke opvoeding die alle leerlingen volgen, kan je je dus vier lesuren uitleven in de sport. Daarbij komen diverse spelvormen aan bod, zowel recreatief als competitief.

Je oefent niet alleen motorische vaardigheden maar ook sociale vaardigheden zoals fairplay, teamwork en respect voor alle betrokkenen bij het spel. Tenslotte bouw je tijdens allerlei sporten ook tactische vaardigheden op. Inzicht in het spel en in de spelregels helpen je om beter te presteren.

Je doet ook aan sport met het oog voor je veiligheid: sporten is gezond maar blessures kan je maar beter vermijden. Precies daarom krijgt de wetenschap van de beweging een centrale plaats. Je krijgt inzicht in hoe spieren, beenderen en gewrichten samenwerken om soepel te bewegen. 

Bovendien zoeken we een antwoord op vragen als: wat is een gezond en actief leven? Hoe voorkom ik letsels tijdens het sporten? Wat zijn de voordelen van een gezonde levenswijze, zowel voor mijzelf als voor de maatschappij?

De basisoptie Sport bereidt je in de eerste plaats voor op studierichtingen Sportwetenschappen en Natuurwetenschappen in de tweede graad. Maar met een A-attest behoren alle andere studierichtingen nog tot de mogelijkheden.

Atheneum Malle basisoptie Sport

ICT

In onze school vinden we je vaardigheden met de computer erg belangrijk. Daarom krijg je in elke basisoptie ook een speciaal uurtje ICT waarin je vlot leert werken met vaak gebruikte programma's zoals Word, Excel en Powerpoint.

Wikifin Lab

De leerlingen van het 2de jaar A en Didasco bezochten vandaag het hartje van Brussel en het Wikifin Lab over bugetteren en investeren.

19 april 2024

Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab
Atheneum Malle Wikifin Lab

De leerlingen van het tweede jaar van de basisoptie economie en organisatie brachten een bezoek aan De Ster in Hoogstraten, een wereldspeler op het vlak van verpakkingsmateriaal. Ze bezochten de productieruimte en leerden hoe een bedrijf werkt. Want echt leren doe je ook in de échte wereld.

12 maart 2024

CO2-neutrale voertuigen

De leerlingen van het tweede jaar basisoptie Stem-Wetenschappen laten hun co2-neutrale auto’s racen. Sommigen hebben Balonauto’s gebouwd en anderen laten hun wagen op een chemische reactie voortbewegen. Technisch vernuft is alleszins aanwezig.

15 maart 2024

Forum Romanum

Met trots laten de leerlingen van 2 Latijn hun 3D-voorstelling zien van een gebouw op het Forum Romanum. Ze kozen ieder een antiek gebouw, zochten informatie, maakten een presentatie en illustreerden het op creatieve wijze. Knap gedaan!

13 december 2023

Atheneum Malle Forum Romanum
Atheneum Malle Forum Romanum
Atheneum Malle Forum Romanum
Atheneum Malle Forum Romanum
Atheneum Malle Forum Romanum
Atheneum Malle Forum Romanum

De leerlingen van het 2de jaar Basisoptie Economie & Organisatie bedachten zelf een ganzenbord spel. Ze verzonnen vragen gelinkt aan de leerstof die de medeleerlingen moesten beantwoorden als ze op bepaalde vakjes kwamen. Had je pech... dan moest je terug naar start.

28 februari 2024

Kinderspel

De leerlingen van 2A Maatschappij en Welzijn trokken naar onze kleuterschool om er met de kleuters te knutselen, dansen en voor te lezen.

3 mei 2024

Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel
Atheneum Malle Kinderspel

Onderdeel

Lesuren per week

STEM-vakken (wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek)

8

Nederlands en geschiedenis

6

Moderne vreemde talen (Frans en Engels)

5

Levensbeschouwelijke vakken

2

Lichamelijke opvoeding

2

Economie

1

Basisoptie

5
(klassieke talen: 6)

Ontdek je talent (keuze- en boostmodules)

2

Mentoruur (extra begeleiding)

1

Atheneum Malle 2de leerjaar A

2de graad Latijn

Volgde je de basisoptie klassieke talen? Dan is Latijn in de 2de graad een logische volgende stap. Hier verdiep je je verder in de klassieke oudheid.

Meer info over deze studierichting

2de graad Humane Wetenschappen

Koos je de basisoptie Maatschappij en Welzijn, dan is Humane Wetenschappen in de 2de graad mogelijk je ding.

Meer info over deze studierichting

2de graad Sportwetenschappen

Koos je de basisoptie Sport, dan is Sportwetenschappen in de 2de graad wellicht jouw keuze.

Meer info over deze studierichting

2de graad Economische wetenschappen

Volgde je de basisoptie Economie en organisatie? Dan is Economische wetenschappen in de 2de graad een logische volgende stap.

Meer info over deze studierichting

2de graad Natuurwetenschappen

Heb je interesse in wetenschappen? Prikkelt biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde jouw nieuwsgierigheid? Dan is Natuurwetenschappen in de 2de graad een aanrader.

Meer info over deze studierichting

2de graad Technologische wetenschappen

Heb je iets met computers, techniek en wetenschappen? Dan word je in Technologische wetenschappen in de 2de graad op je wenken bediend.

Meer info over deze studierichting

2de graad Maatschappij & Welzijnswetenschappen

Combineer jij een interesse voor wetenschappen met een sociale ingesteldheid? Ga dan voor Maatschappij en Welzijnswetenschappen in de 2de graad!.

Meer info over deze studierichting

2de graad Bedrijf & Organisatie

Hou je ervan om te leren hoe ondernemingen in de praktijk in elkaar zitten en hoe zij de wereld doen draaien, dan kies je wellicht voor Bedrijf & Organisatie in de 2de graad.

Meer info over deze studierichting

2de graad Maatschappij & Welzijn

Leer je graag over mensen en hou je ervan voor hen te zorgen? Dan bieden wij voor jou Maatschappij en welzijn in de tweede graad aan.

Meer info over deze studierichting