Skip to main content

5de jaar - Finaliteit Doorstroom

Economie-moderne talen

In alle talen

Een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits waarbij zowel taalsystematie, communicatieve vaardigheden, literatuur en Duitse Landeskunde uitgebreid aan bod komen.

Economie is overal

Zowel macro- als micro-economie komt aan bod, evenals bedrijfswetenschappen en recht, met een voortdurende link met de economische actualiteit of historische gebeurtenissen.

Onderzoekscompetenties

Een voorbereiding op hogere studies waarbij een onderzoek wordt gerealiseerd over een zelfgekozen onderwerp eigen aan de studierichting.

Door je te verdiepen in de economie verwerf je inzicht in onze complexe geglobaliseerde wereld. Je bestudeert onder meer de geldstromen, de werking van de markt en de aandelenbeurzen. Tegelijk maak je kennis met de verschillende managementsdomeinen.

In de bedrijfswereld is vlot communiceren essentieel. Daarom wil jij je talent voor talen ontwikkelen. Je leert je vlot uit te drukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Uiteraard vind je het ook fijn om je in de leefwereld van anderen te verdiepen.

Maak je keuze

Voor twee lesuren kan je zelf een keuze maken tussen twee opties: filosofie of extra wiskunde.

Wat je later ook verder studeert, je zal altijd een belangrijke basis van wiskunde nodig hebben. Denk maar aan statistiek, dat in elke universitaire opleiding een belangrijk vak is. Daarom krijg je in deze studierichting standaard drie lesuurtjes wiskunde per week.

Wie geboeid wordt door de koppeling tussen wiskunde en de concrete wereld, kan opteren voor een pakket van 5 lesuren wiskunde per week. Je leert er meer abstracte wiskundige principes te herkennen in concrete toepassingen en de dagelijkse realiteit. Bovendien vergroot je zo je wiskundige basis indien je na je secundaire studies toch graag een exacte studierichting wil aanvatten.

Atheneum Malle keuzevak wiskunde

Filosofie is liefde voor wijsheid. Ben je klaar voor een duel tussen de ethiek van Hegel en Kant? Benieuwd naar het onderscheid tussen de kennisleer van Plato, Aristoteles en Descartes. Wil je weten waarom Nietzsche een nihilist is?  

Filosofie studeren betekent nadenken over fundamentele vragen zoals: Wat is kennis? Is schoonheid altijd subjectief? Is mijn rood hetzelfde als jouw rood? Mag je één persoon vermoorden om vijf personen te redden?

Hoewel dat vandaag vaak wel verwacht wordt, komt de filosofie zelden met pasklare antwoorden. Door vragen op te werpen die anderen niet (durven) stellen, draag je bij aan een verrijking en nuancering van soms eeuwenoude maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Filosofie is een basisvak dat je voorbereidt op verdere studies. Elke richting op de universiteit geeft studenten een cursus over de verschillende klassieke en actuele filosofen en filosofische kwesties. Als je met de nodige voorkennis wil starten aan het hoger onderwijs en alles wil weten over Socrates, Schopenhauer, Rousseau en andere wijsgeren, dan is filosofie de enige juiste keuze.

Atheneum Malle keuzevak filosofie

Vak

5de jaar

6de jaar

Levensbeschouwing

1

1

Interlevensbeschouwelijke dialoog

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

4

4

Nederlands

4

4

Frans

4

4

Engels

3

3

Duits

2

2

Spaans

1

1

Economie

4

4

Artistieke expressie

1

Economische & financiële competenties

1

Atheneum Malle 3de graad Economie-moderne talen

Verder studeren

Deze opleiding bereidt je voor op alle bachelors en masters in het hoger onderwijs; vooral dan die met een economische invalshoek. Denk hierbij aan studierichtingen zoals Toegepaste economische wetenschappen (TEW), Sociaal-economische wetenschappen (SEW) of Handelsingenieur. Verder kan je denken aan Communicatiewetenschappen of Taal- en letterkunde.