Skip to main content

4de jaar ASO

Humane wetenschappen

De Mens

Je bent gefascineerd door de mens en de maatschappij. Heb je interesse in psychologie, sociologie, media, criminologie of rechten, dan zit je hier op je plaats. 

Iedereen anders

Dat mensen heel verschillend denken over heel wat dingen, wist je al wel. Hier leer je waarom dat zo is!

Leer over jezelf

Leren hoe mensen en groepen in elkaar zitten, leert je ook heel veel over jezelf. En zo leer je ook met andere ogen naar jezelf kijken.

In de studierichting humane wetenschappen leren we je kijken naar de samenleving om ons heen. In cultuurwetenschappen bestuderen we de samenleving als groep, terwijl bij gedragswetenschappen meer aandacht gaat naar het individu. Op die manier leer je de wereld beschrijven en begrijpen.

Daarbij starten we niet steeds vanuit hetzelfde standpunt, maar gaan we bewust op zoek naar verschillende manieren van kijken en denken. In de klas gaan we natuurlijk stap voor stap aan de slag. Het einddoel is echter dat we je vooral zelf willen laten denken. Daarvoor verlaten we regelmatig ons klaslokaal en trekken de echte wereld in.

Al in de tweede graad wordt een eerste aanzet gegeven tot onderzoek. Daarbij vergelijken we onze eigen leefwereld met het verleden of met andere culturen.

  • Skills lab

    Elke vrijdagnamiddag kijken we over de klasmuren. Er is dan tijd om heel nieuwe talenten te ontdekken. Gedurende drie modules per jaar krijg je de kans om te ontdekken wat je écht ligt: fotografie, een film maken, sporten, een game programmeren, een fair tradewinkel opzetten, ... De modules zijn even boeiend als divers. En guess what? Je krijgt zelf de keuze.

  • Extra wiskunde

    Leerlingen die dat wensen, kunnen een extra uurtje wiskunde volgen. Dat uurtje is een vrije keuze, maar het is een grote meerwaarde voor wie in de derde graad een studierichting met meer wiskunde wil aanvatten. Altijd een goed idee, toch?

Vak

4de jaar

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

1

Nederlands

4

Frans

3

Engels

3

Wiskunde

4 (5)

Biologie

1

Fysica

1

Chemie

1

Informatica

1

Skills lab

2

Cultuurwetenschappen

2

Gedragswetenschappen

2

Mentoruur

1

Atheneum Malle 2de graad Humane wetenschappen

3de graad humane wetenschappen

In de derde graad kan je je verder verdiepen in de humane wetenschappen.

Meer info over deze studierichting